نعقاد قرارداد صادرات 500 دستگاه اتوبوس و احداث كارخانه خودرو سازي در  کشور قزاقستان

با حضور رئیس و نائب رئیس هيت مديره شرکت خودرو سازی پیشرو دیزل آسیا و مقامات بلند پایه کشور قزاقستان ، قرارداد صادرات 500 دستگاه اتوبوس به این کشور منعقد گردید.

همچنین طی این قرارداد مقرر گردید که خط تولید انواع خودروهای جمعی با ظرفیت تولید سالانه 500 دستگاه توسط شرکت پیشرو دیزل آسیا و سرمايه گذار داخلي و خارجي در کشور قزاقستان احداث گردد که بنابر توافق صورت گرفته کلیه قطعات بصورت CKD از شرکت پیشرو دیزل آسیا صادر و در کشور قزاقستان مونتاژ خواهد گردید.

photo 2018 03 12 14 11 44

photo 2018 03 12 14 12 36

photo 2018 03 12 14 12 09

photo 2018 03 12 14 11 17

انعقاد این قرارداد گام بلندی در راستای ورود به بازارهای خارجی و افزایش سهم  صادرات غیر نفتی خواهد بود.