مرتضی نصری رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان اصفهان به مراه معاونین ارشد این اداره و جناب آقای موسوی رئیس حوزه بانک ملی نجف آباد جهت  بازدید  از توانمندیهای تولیدی و همچنین  جلسه حضوری با رئیس و اعضای هیئت مدیره شرکت پیشرو دیزل آسیا ، در محل این شرکت حضور یافتند.

ایشان ضمن تجلیل از زحمات مدیرعامل مجموعه پیشرو دیزل طی سالیان متمادی ، ابراز امیدواری نمودند که در شرایط سخت کنونی بانک ملی بتواند نقش موثری در رونق اقتصادی منطقه غرب استان ایفا نماید و موجبات رشد و شگوفایی مجموعه های تولیدی و صنعتی را فراهم آورد..