004 01

مهندس سید محمد مرتضوی رئیس هیئت مدیره شرکت خودروسازی پیشرو دیزل آسیا برای مدت یکسال به عنوان رئیس جدید هیئت مدیره خانه ی صنعت ، معدن و تجارت شهرستان نجف آباد انتخاب گردیدند .

در دومین دوره انتخابات هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت شهرستان که با مشارکت ۴۲ درصدی واجدین شرایط برگزار شد، اسماعیل یوسفی، سید محمد مرتضوی، محمد صالحی، علیمحمد ایزدی، محمد حسن ترکی، امین شرفی و محمد امینی به عنوان اعضای اصلی و احمد توکلی و محمد ایزدی  به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند.

در اولین جلسه ، هیئت مدیره جدید در خانه صنعت تشکیل جلسه داد و تعیین هیئت رئیسه در دستور کار قرارگرفت که پس  از رای گیری نتایج ذیل بدست آمد و به ترتیب آقایان 

1. مهندس محمد مرتضوی به عنوان رئیس خانه صنعت
2. دکتر محمدحسن ترکی به عنوان نایب رئیس خانه صنعت
3. جناب آقای محمد صالحی به عنوان خزانه دار خانه صنعت
4. جناب آقای اسماعیل یوسفی به عنوان دبیر خانه صنعت
با اکثریت آرا به مدت یکسال به عنوان هیئت رئیسه خانه صنعت نجف آباد برگزیده شدند. 

در دومین دوره انتخابات خانه ی صنعت و معدن شهرستان نجف آباد  که با حضور نمایندگان دستگاه های مختلف به مدت چهار ساعت برگزار شد، نزدیک به ۷۱۰ نفر در رای گیری مشارکت داشتند که این میزان در مقایسه با دوره گذشته ( دوره اول )  رشد ۱۵۷ درصدی از نظر میزان مشارکت فعالین عرصه های صنعت، معدن و تجارت شهرستان را  داشت.