از تولیدات اولیه‌ی شرکت می توان به ساخت مینی بوس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بنز 309 اشاره کرد.
عکس هوایی شرکت
IMG 9009

 

 

اعضای هیئت مدیره شرک پیشرو دیزل:

سید علی مرتضویمدیرعاملعضو هییت مدیره

سید علی مرتضوی
مدیرعامل
عضو هییت مدیره

سید محمود مرتضویمعاونت فنی و مهندسیعضو هییت مدیره

سید محمود مرتضوی
معاونت فنی و مهندسی
عضو هییت مدیره

سید محمد مرتضویمدیرکارخانهرئیس هییت مدیره

سید محمد مرتضوی
مدیرکارخانه
رئیس هییت مدیره

سید احمد مرتضویمعاونت بازرگانینایب رئیس هییت مدیره

سید احمد مرتضوی
معاونت بازرگانی
نایب رئیس هییت مدیره