اهداء لوح تقدیر به شرکت پیشرو دیزل آسیا

در اولین نمایشگاه توانمندی های صنعت حمل و نقل شهری

پس از حضور شرکت پیشرو دیزل آسیا در اولین نمایشگاه توانمندی های صنعت حملو نقل شهری  که در شهر آفتاب تهران از تاریخ 14 تا 17 دی ماه 1395 برگزار شد،در روز اختتامیه لوح تقدیر و تندیش نمایشگاه توسط جناب آقای مسلم خانی مدیر محترم عامل اتحادیه های اتوبوسرانی شهری کشور به پیشرو دیزل اهداء شد .

در این نمایشگاه شرکت های برتر تولید کننده خودروهای جمعی حضور داشتند و در کنار هم توان تولیدی خود را به نمایش گذاشتند .

مخاطبین این نمایشگاه شهرداری ها ، اتوبوسرانی ها و بعضی از ارگانهای دولتی بودند .

در این نمایشگاه از محصول جدید پیشرو دیزل آسیا (میدل باس) توسط آقای خندان دل معاون محترم وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور رونمایی شد.

 

photo 2017 01 11 11 39 06

 

photo 2017 01 11 11 39 10