بازدید جناب آقای زارع دادستان محترم شهرستان نجف آباد به اتفاق هیأت همراه، در راستای رفع مشکلات و موانع تولید در مجموعه های تولید شهرستان و همچنین حضور در شرکت خودرو سازی پیشرو دیزل آسیا در روز یکشنبه مورخ 1400/04/20 و بازدید از خط تولید و خودروهای منحصر به فرد این شرکت از قبیل میدل باس تجهیز شده ناجا ، اولین اتوبوس فرودگاهی ساخت داخل و همچنین محصول جدید و اولین اتوبوس توریستی ایران که به دست مهندسین مجرب این شرکت طراحی، ساخت و تولید گردیده است.

7cd52213 811d 45d0 913e d27424e60170

بازدید جناب آقای زارع دادستان محترم شهرستان نجف آباد به اتفاق هیأت همراه